Web bán hàng V001

Khi thanh toán 2 năm bạn tiết kiệm được

1 tên miền quốc tế 280k x 2 năm = 560k

Giảm 10% = 500k

Tổng khuyến mãi: 1.060.000đ Khi thanh toán 2 năm

Tặng tên miền quốc tế theo số năm sử dụng web

Lĩnh vực phù hợp

Mô tả

Website giống như một cửa hàng, một show-room trên mạng Internet là nơi trưng bày, giới thiệu thông tin, hình ảnh của doanh nghiệp cũng như sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mà khách hàng có thể truy cập ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào mà không giới hạn không gian và thời gian.

Website giống như một cửa hàng, một show-room trên mạng Internet là nơi trưng bày, giới thiệu thông tin, hình ảnh của doanh nghiệp cũng như sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mà khách hàng có thể truy cập ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào mà không giới hạn không gian và thời gian.

Website giống như một cửa hàng, một show-room trên mạng Internet là nơi trưng bày, giới thiệu thông tin, hình ảnh của doanh nghiệp cũng như sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mà khách hàng có thể truy cập ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào mà không giới hạn không gian và thời gian.