Dịch vụ quảng cáo google adwords

Gói A Ngân sách quảng cáo 1.500.000/ 30 Ngày 1.800.000/ 30 Ngày        
Phí dịch vụ hàng tháng 300k        
Gói B Ngân sách quảng cáo 2.500.000/ 30 Ngày 3.000.000/ 30 Ngày        
Phí dịch vụ hàng tháng 500k        
Gói C Ngân sách quảng cáo 4.500.000 / 30 Ngày 5.400.000/ 30 Ngày        
Phí dịch vụ hàng tháng 900k        
Gói D Ngân sách quảng cáo 10.000.000 / 30 Ngày 12.000.000/ 30 Ngày        
Phí dịch vụ hàng tháng 2.000.000        
Tùy biến Ngân sách quảng cáo Tùy ý (tối thiểu là 1,5tr/ tháng)          
Phí dịch vụ hàng tháng Dưới 12tr : chi phí = 20% Ngân sách
13tr- 23tr: chi phí = 15% Ngân sách
trên 23tr : chi phí = 10% Ngân sách
Ngân sách + phí dịch vụ        
               
Phí cài đặt ban đầu: 500k (miễn phí cài đặt nếu thanh toán trước 3 tháng)  
Lưu ý              
* Bạn chỉ phải trả tiền khi có người Click vào quảng cáo.          
* Chi phí 1 click khoảng 500đ – 6000đ tùy theo mức độ cạnh tranh từ khóa và vị trí top (4 vị trí đầu trang có giá click cao hơn 4 vị trí cuối trang)
* Chúng tôi theo dõi và tối ưu quảng cáo hàng tuần          
* Khách hàng được cung cấp tài khoản(phân tích) để theo dõi ngân sách thực tế (Nếu cần)        
               
Pinterest