Báo giá

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ PHÍ KHỞI TẠO (VNĐ) PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM (VNĐ)
.com | .net | .org | .info | .us | .biz | .link | .pw Miễn phí 280.000
.co.uk | .eu | .name Miễn phí 260.000
.mobi | .ninja | .in | .com.co | .net.co | .nom.co | .ca Miễn phí 452.000
.bz | .ws | .tv Miễn phí 666.000
.co Miễn phí 726.000
.me Miễn phí 645.000

 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM PHÍ KHỞI TẠO (VNĐ) PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM (VNĐ)
.vn 350.000 480.000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 350.000
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn 200.000 200.000
.name.vn 30.000 30.000
Tên miền địa giới hành chính 200.000 200.000